สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง อบต.
 3. แผนและการรายงาน

อบต.เขื่องคำ ชวนลอยกระทงปลอดอบายมุข ป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาท และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการยึดหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ ชวนประชาชนสืบสานประเพณีวิถีไทย ยึดหลักสุขบัญญัติ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดการทะเลาะวิวาท ลดอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาท และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

[ 04-11-2565 ] Hits:95

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ