สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง อบต.
 3. แผนและการรายงาน

กิจกรรมทำความสะอาดถนนและร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลเขื่องคำ

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายก อบต เขื่องคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้นำบ้านเขื่องคำหมู่ 5 ประชาชน และจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดถนนเส้นทางเข้าบ้านเขื่องคำ หมู่5 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลังจากนั้นร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลเขื่องคำ {gallery}120865{/gallery}

[ 12-08-2565 ] Hits:7

ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนนำสุนัขและแมว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ ขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนนำสุนัขและแมว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 **** ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ให้นำบัตรประชาชนมาเพื่อลงทะเบียนด้วย **** {gallery}dog{/gallery}

[ 19-07-2565 ] Hits:41

โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านกีฬานักเรียนสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนตำบลเขื่องคำ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.โดยมีนางสมบูรณ์ ภพไตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ และนายสุวิทย์ บุญกาญจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำพร้อมคณะ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านกีฬานักเรียนสัมพันธ์ โรงเรียนในกลุ่มตำบลเขื่องคำ ปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 11 -12 กรฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกีฬาของโรงเรียนในกลุ่มตำบลเขื่องคำ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล อีกทั้งเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด {gallery}110765{/gallery}

[ 11-07-2565 ] Hits:184

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ