สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง อบต.
 3. แผนและการรายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ นำบุคลากรเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมารตฐานทางจริยธรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรภาครัฐ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยนายวรวุฒิ ทองทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรภาครัฐ การดำเนินการทางวินัยเพื่อป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ ที่ได้จัดขึ้นซึ่งมี นายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร นายพิศุทธิ์ ครองยุทธ ท้องถิ่นอำเภอป่าติ้ว นายชาติชาย ปราบพล ผู้อำนายการกลุ่มงานกฏหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ {gallery}20ITA{/gallery}

[ 20-04-2565 ] Hits:84

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ตำบลเขื่องคำ

วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ -๐๙.๐๐ น ตำบลเขื่องคำ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การอำนวยการ ของนายสมชัย บุรณะ นายอำเภอเมืองยโสธร ได้ขับเคลื่อนโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ตำบลเขื่องคำ นำโดยนายคำผอง วงษ์แก้ว กำนันตำบลเขื่องคำ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน /สารวัตรกำนัน /แพทย์ประจำตำบล /ผรส/ ชรบ ที่จัดตั้งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในพื้นที่ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผู้เข้าร่วมปฎิบัติหน้าที่ ๔๖ ท่าน รถผ่านเส้นทาง ๖๒...

[ 21-03-2565 ] Hits:139

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ