Hot News :

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบลเขื่องคำ ปล้าส้ม

ปลาส้มบ้านท่าเยี่ยม ตำบลเขื่องคำ เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีบ้านท่าเยี่ยม เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโปรตีนสูง และสามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน รสชาติอร่อย สามารถนำมาทำได้หลายเมนู ตามความชอบของแต่ละคน ราคาไม่แพง

กลุ่มทอผ้าไหม (บ้านดอนแก้ว)

ในหมู่บ้านดอนแก้ว เป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมน้ำชี ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ แต่ในบางปีมีสภาพน้ำท่วมไร่นา การส่งเสริมอาชีพรอง จึงมีความจำเป็นในการเสริมรายได้ กลุ่มเกิดจากการรวมตัวกันของสตรีหมู่บ้านที่ต้องการมีอาชีพเสริมรายได้ครอบครัว ตลอดจนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จึงรวมกลุ่มกันทอผ้าไหม โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำหมู่บ้านและทางราชการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ