ผู้บริหารนำบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำปฏิญาณตน

วันพุธ, 20 เมษายน 2565 16:30
ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารปลัดรองปลัด ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิญาณตนว่า “เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”และเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในองค์กรภาครัฐ การดำเนินการทางวินัยเพื่อป้องกัน การทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. โดยมีวิทยากรในการฝึกอบรมดังนี้ 1. นายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.จังหวัดยโสธร 2. นายพิศุทธิ์ ครองยุติ ท้องถิ่นอำเภอป่าติ้ว 3. นายชาติชาย ปราบพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ