สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง อบต.
 3. แผนและการรายงาน

โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอย

วันที่ 20 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอย ทำการเก็บตัวอย่างเลือดหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดให้เกษตรกรเพื่อป้องกันและทำการรักษาต่อไป และนายทองคำ รวมธรรม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมีในการเกษตร แก่ผู้เข้าอบรม {gallery}200965{/gallery}

[ 20-09-2565 ] Hits:20

โครงการพัฒนาเครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ำ โดยทีมงานอาสากู้ภัยฮุก31ยโสธร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

วันที่ 17 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ำ โดยทีมงานอาสากู้ภัยฮุก31ยโสธร เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการลอยตัว ยืดอก ยกพุง เก็บลมหายใจเข้า เพื่อให้ว่ายน้ำได้ไกล ช่วยเหลือเอาตัวรอดเมื่อหมดแรง หรือกรณีนั่งเรือไปเรือจมจะทำอย่างไร ถ้าไม่มีเสื้อชูชีพและสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง โรงเรียนบ้านเขื่อง คำและโรงเรียนบ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง {gallery}170965{/gallery}

[ 18-09-2565 ] Hits:24

โครงการแรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ โดยวิทยากรจากทีมแพทย์ฉุกเฉินจากทางโรงพยาบาลยโสธร

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสมบูรณ์ ภพไตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เปิดโครงการแรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ(กลุ่มอาชีพเก็บและคัดแยกขยะ) โดยวิทยากรจากทีมแพทย์ฉุกเฉินจากทางโรงพยาบาลยโสธร ให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ยส.เป็นผู้เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ผู้เข้าร่วมอบรม {gallery}140965{/gallery}

[ 14-09-2565 ] Hits:194

โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขี้นพื้นฐาน (CPR) โดยทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลยโสธร

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายวรวุฒิ ทองทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ พร้อมด้วยคณะ ปลัด รองปลัด ร่วมกันเปิดโครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขี้นพื้นฐาน (CPR) โดยทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลยโสธร นำโดยนายแพทย์บพิตร สัสสี และวิทยากรจากกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลยโสธร เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ {gallery}CPR{/gallery}

[ 19-08-2565 ] Hits:1445

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ