Hot News :

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 มราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางเพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” รณรงค์ให้ดำเนินการจัดการขยะแบบครบวงจรทั้ง 3 ระยะได้แก่ ต้นทางคือ การลดปริมาณขยะ การส่งเสริมคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกำหนดให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน กลางทาง คือการจัดระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ ชวนประชาชนสืบสานประเพณีวิถีไทย ยึดหลักสุขบัญญัติ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดการทะเลาะวิวาท ลดอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาท และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
วันที่ 4 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ นำโดย ท่านรองนายกฯนางสมบูรณ์ ภพไตร ท่านรองนายกฯนายประสิทธิภาพดวงดี ทองเสนา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยท่านรองปลัดนางเรียม ครองยุติ เข้ารับมอบเกียรติบัตร อปท.สะอาดดี ในการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน " อำเภอสะอาดดี" ที่ผ่านมา ในนามตัวแทนอำเภอเมืองยโสธร ผลการประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

วันที่ 20 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอย ทำการเก็บตัวอย่างเลือดหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดให้เกษตรกรเพื่อป้องกันและทำการรักษาต่อไป และนายทองคำ รวมธรรม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมีในการเกษตร แก่ผู้เข้าอบรม

วันที่ 17 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ำ โดยทีมงานอาสากู้ภัยฮุก31ยโสธร เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการลอยตัว ยืดอก ยกพุง เก็บลมหายใจเข้า เพื่อให้ว่ายน้ำได้ไกล ช่วยเหลือเอาตัวรอดเมื่อหมดแรง หรือกรณีนั่งเรือไปเรือจมจะทำอย่างไร ถ้าไม่มีเสื้อชูชีพและสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง โรงเรียนบ้านเขื่อง คำและโรงเรียนบ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสมบูรณ์ ภพไตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เปิดโครงการแรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ(กลุ่มอาชีพเก็บและคัดแยกขยะ) โดยวิทยากรจากทีมแพทย์ฉุกเฉินจากทางโรงพยาบาลยโสธร ให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ยส.เป็นผู้เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายวรวุฒิ ทองทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ พร้อมด้วยคณะ ปลัด รองปลัด ร่วมกันเปิดโครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขี้นพื้นฐาน (CPR) โดยทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลยโสธร นำโดยนายแพทย์บพิตร สัสสี และวิทยากรจากกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลยโสธร เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายก อบต เขื่องคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้นำบ้านเขื่องคำหมู่ 5 ประชาชน และจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดถนนเส้นทางเข้าบ้านเขื่องคำ หมู่5 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลังจากนั้นร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลเขื่องคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ ขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนนำสุนัขและแมว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 **** ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ให้นำบัตรประชาชนมาเพื่อลงทะเบียนด้วย ****

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.โดยมีนางสมบูรณ์ ภพไตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ และนายสุวิทย์ บุญกาญจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำพร้อมคณะ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านกีฬานักเรียนสัมพันธ์ โรงเรียนในกลุ่มตำบลเขื่องคำ ปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 11 -12 กรฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกีฬาของโรงเรียนในกลุ่มตำบลเขื่องคำ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล อีกทั้งเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ