องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ นำบุคลากรเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมารตฐานทางจริยธรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรภาครัฐ

วันพุธ, 20 เมษายน 2565 14:38
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยนายวรวุฒิ ทองทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรภาครัฐ การดำเนินการทางวินัยเพื่อป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ ที่ได้จัดขึ้นซึ่งมี นายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร นายพิศุทธิ์ ครองยุทธ ท้องถิ่นอำเภอป่าติ้ว นายชาติชาย ปราบพล ผู้อำนายการกลุ่มงานกฏหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ