อบต.เขื่องคำ ชวนลอยกระทงปลอดอบายมุข ป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาท และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการยึดหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์, 04 พฤศจิกายน 2565 11:26
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ ชวนประชาชนสืบสานประเพณีวิถีไทย ยึดหลักสุขบัญญัติ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดการทะเลาะวิวาท ลดอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาท และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ในเทศกาลลอยกระทง นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า เทศกาลลอยกระทงจะมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก มีโอกาสพบปะเพื่อนฝูงและอาจมีการดื่มสุรา ซึ่งการดื่มสุราจะส่งผลให้มีอาการมึนเมาและมีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ยานพาหนะ ตลอดจนเกิดการทะเลาะวิวาท และนำมาซึ่งการสูญเสียต่อทรัพย์สินและชีวิต นอกจากนั้นยังทำให้มีโอกาสเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ การลอยกระทงจากวัสดุที่ไม่ได้ทำมาจากธรรมชาติ จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย และทำลายระบบนิเวศทางธรรมชาติได้ นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กล่าวต่อว่า ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีวิถีไทยในเทศกาลลอยกระทงได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย ด้วยการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ดังนี้ 1) งดดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เพื่อลดการทะเลาะวิวาท ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และลดการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย 2) มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม ด้วยการลอยกระทงใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลอยกระทงเดียวกันช่วยสานความสัมพันธ์และลดปริมาณขยะ เลือกกระทงขนาดเล็กที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง ขนมปัง ไม่ใช้กระทงและอุปกรณ์ที่ย่อยสลายยาก เช่น พลาสติก โฟม และการใช้เข็มหมุดกลัด 3) ป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาท ป้องกันการจมน้ำ การพลัดตกน้ำ ด้วยการเลือกสถานที่ลอยกระทงที่ปลอดภัย ท่าน้ำที่มั่นคงแข็งแรง ตลิ่งไม่ลื่น ไม่สูงชัน เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ครอบครัวควรดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่ออยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือยืนใกล้ขอบบ่อ/สระ อีกทั้งหลีกเลี่ยงการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ห้ามเด็กๆ เล่นกันเอง ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับการลอยโคมควรใช้โคมที่มีมาตรฐาน และต้องลอยในสถานที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หากประชาชนปฏิบัติจะทำให้มีความสุขทั้งกายและใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ ตลอดจนร่วมสืบสานงานลอยกระทงให้เป็นประเพณีที่ดีงามตามวัฒนธรรมไทยต่อไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ