Hot News :
คณะผู้บริหาร

นายวรวุฒิ ทองทศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 099-156-6999

นายประสิทธิภาพดวงดี ทองเสนา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 086-2519540

นางสมบรูณ์ ภพไตร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 089-9493787

นางเพ็ญนี แห่สถิต

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 081-3932495

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ