Hot News :
กองคลัง

นางสาวกุสุมา เพิ่มพูน

นักวิชาการการคลังชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 


 

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวกุสุมา เพิ่มพูน

นักวิชาการการคลังชำนาญการ

นางณัฐศศิ นรสาร

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวนวรัตน์ แก้วไสย

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ