Hot News :
สำนักงานปลัด

นางพิมพิลา ศรีวิเศษ

หัวหน้าสำนักปลัด

 


 

พนักงานส่วนตำบล

นายอภิชาติ จันทะสิงห์

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญการ

นายยศธร โสธรวงษ์

นิติกรปฏิบัติการ

- ว่าง -

นักวิเคราะห์นโยบายและแบบแผน
ปฏิบัติการ

- ว่าง -

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางเกศราภรณ์ ศิริโสม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายชูชาติ เจริญแสน

ลูกจ้างประจำ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ