Hot News :
กองสวัสดิการสังคม

นางปัญจพร เศิกศิริ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 


 

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวประภัสสร ไชยรัตน์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางจิราพัชร์ วงษ์คำน้อย

คนงานทั่วไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ